• Rozwój przedsiębiorczości
    Rozwój przedsiębiorczości w zakresie: promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
  • Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • Kształtowanie postaw społecznych
  • Pomoc w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego

Staże i szkolenia dla młodych

 

ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych w Kraśniku  oaz Centrum Promocji Pracy, partner inicjatywy, zapraszają do wzięcia udziału w realizowanym projekcie dofinansowanym przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pn.”ICT LAB dla NEET”.

Udział w projekcie gwarantuje poradnictwo zawodowe, identyfikację potrzeb oraz poradnictwo psychologiczne. Ponadto oferujemy szkolenia oraz 3 miesięczne, płatne staże i pośrednictwo pracy. Organizator zapewnia pokrycie kosztów dojazdu… Czytaj dalej

Projekt Akademia Ziemi Kraśnickej

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych zapraszamy osoby w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenie gmin: Kraśnik (gmina wiejska) Gościeradów, Trzydnik Duży, Urzędów i Zakrzówek, które chcą wzbogacić swoje umiejętności obsługi komputera. Zajęcia będą odbywać się w grupach 10 osobowych na terenie każdej z gmin po 4 godziny dziennie, kilka razy w tygodniu od X-XII 2014 r. Organizatorzy… Czytaj dalej

Porozumienie o współpracy 1

W dniu 1 października 2013 roku Centrum Promocji Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku i Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku zawarło porozumienie o współpracy w związku z prowadzeniem Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA dla uczestników projektu „PI Odrodzenie Feniksa – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanego przez… Czytaj dalej

Porozumienie o współpracy 2

W dniu 1 października 2013 roku Centrum Promocji Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku zawarło porozumienie o współpracy w związku z prowadzeniem Centrum Rozwoju Osobistego dla uczestników projektu „PI Odrodzenie Feniksa – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i… Czytaj dalej

Kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących różnorodnej pomocy, bądź wspierania takich działań.

Pomoc w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego

Pomoc w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego oraz w powrocie na rynek pracy osobom, które go opuściły, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w szczególności: bezrobotnym, samotnie wychowującym dzieci, poszukującym pracy, bezdomnym, ubogim i bezradnym.

Rozwój przedsiębiorczości

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie: promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.